תקנון, תנאי שימוש ומדיניות שינויים וביטולים לאתר "Socially"

Socially מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת www.Socially.org.il ("האתר").

האתר הינו אתר סחר לרכישה מקוונת של מוצרי ביגוד והנעלה ממגוון מותגים ("המוצרים"). ניתן לרכוש באתר את המוצרים הייחודיים המוצעים לרכישה, וכן למצוא מידע אודות המוצרים המוצגים באתר.

1. כללי:
1.1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, האתרשומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתוהבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
1.2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכראו נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.3. תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלטוכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1.4. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. רכישה של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
1.5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
2. הגלישה באתר:
2.1. הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.
2.2. בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה(לשיקול דעתו של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
2.3. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה לרכוש באתר.
2.4. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
2.5. השארת פרטים ו/או רכישה באתר, בכפוף להסכמת הגולש, כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
2.6. האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.
2.7. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
2.7.1. אם בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
2.7.2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתיחוקי עלפי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקיכאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
2.7.3. אם הופרו תנאי תקנון זה;
2.7.4. במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;
2.7.5. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמשבאתר בכל דרך שהיא.
3. המוצרים המוצעים לרכישה באתר:
3.1. שמות המוצרים המוצעים לרכישה באתר יופיעו בדפי האתר.
3.2. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מוצרים.
3.3. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
3.4. אופן הצגת המוצרים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
4. רכישת מוצר באתר:
4.1. ניתן לרכוש דרך האתר מוצרים באופן נוח, קל ומאובטח.
4.2. התשלום בגין רכישת מוצר באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לרוכש או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
4.3. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
5. מחירי המוצרים באתר:
5.1. המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הינו מחיר המוצר העדכני. האתררשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.
5.2. מעת לעת, האתר רשאי להציע באתר מבצעים והנחות שונות, ולשנותם או להפסיקם בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתו.
6. מדיניות אספקה:
6.1. האתר ידאג לאספקת הזמנה של מוצרים שבוצעה באתר לכתובת הלקוח כפי שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר.
6.2. הזמנות של מוצרים שיבוצעו באתר יטופלו ויסופקו עד 14-35 ימי עסקים באמצעות דואר ישראל, ללא עלות דמי משלוח.

״יום עסקים״ ימי ראשון עד חמישי, להוציא ימי שבתון של כלל המשק, ערבי חג וימים בהם הבנקים בישראל לא עובדים.

6.3. האתר רשאי לקבוע סכום מינימום להזמנה באתר ולעדכן אותו מעת לעת.
6.4. האתר רשאי לקבוע עלות משלוח ולעדכן אותה מעת לעת בהתאם לאמור באתר.
6.5. אספקת הזמנות תתאפשר בתחומי מדינת ישראל ובכפוף לתנאים הבאים:
6.5.1. ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה;
6.5.2. אם מדובר בארגון, מוסד או ישוב שלא ניתן להגיע אליהם ללא אישור מיוחד ו/או שאין בהם רישום מוסדר של רחובות ו/או מספרי בתים, ההזמנה תימסר לנקודת החלוקה המרכזית באותו המקום.
6.6. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שיגרם כתוצאה של:
6.6.1. כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר;
6.6.2. מסיבות הקשורות לדואר ישראל;
6.6.3. סגירת המשק כך שפעילות האתר ו/או ספקיו ו/או נותני שירותיו יפגעו, מכל סיבה שהיא.

7. מדיניות החזרות, שינוי וביטול הזמנות:
7.1. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
7.2. החזר, שינוי או ביטול הזמנה של מוצרים יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה.
7.3. ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.
7.4. אם ההחזר, השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מקבלת ההזמנה, בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר.
7.5. החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
7.6. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי האתר, יחולו ההוראות הבאות:
7.6.1. הלקוח ישיב את המוצר לאתר (על חשבונו) כאשר הוא סגור באריזתו המקורית;
7.6.2. לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא;
7.6.3. המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;
7.6.4. העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;
7.6.5. יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם).
7.7. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, האחריות לאיסוף או החלפת המוצר הפגום מבית הלקוח תחול על האתר אך האתר רשאי לדרוש מהלקוח שישלח את המוצר הפגום אליו באמצעות הדואר (על חשבון האתר) והאתר ידאג להחלפת המוצר.
7.8. מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי האתר. אם לאחר בדיקת האתר המוצר ימצא תקין, הלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת המוצר חזרה אליו בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת.
7.9. האמור בסעיף 7 לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
8. אחריות האתר:
8.1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריותלאופן הפעילויות של המוצרים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשוםנזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוניאחר ו/או שימוש במוצרים אשר מוצגים על ידו.
8.2. המוצרים באתר עשויים להכיל בדים אלרגנים (כגון בדי לטקס וכדומה), יש לקרוא בעיון את תווית המוצר טרם השימוש בו. במקרים של תופעות אלרגיות בלתי רצויות, יש לחדול משימוש במוצר ולפנות מיד לרופא.
8.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קריאה של תקנון האתר אינה מהווה הוראה ו/או התוויה ו/או עצה רפואית.  
8.4. המוצרים המופיעים באתר מיוצרים ו/או מיובאים ו/או משווקים על ידי צדדים שלישיים. לקוחות האתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך וכי הם יישאו באחריות לפנות ולדרוש מהיצרן ו/או היבואן ו/או המשווק פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם להם בעקבות שימוש במוצר.
8.5. האחריות למוצר פגום או מקולקל מוגבלת להחלפת המוצר או שווי המוצר. החבות הכוללת של האתר ביחס לכל מוצר לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של אותו המוצר.
8.6. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר שיסופק ללקוח. טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא תחייב את האתר.
8.7. מידע ומצגים אודות מוצרים המוצגים באתר, שמקורם בשותפיה העסקיים של האתר שמוצריהם מופיעים באתר (ככל ויופיעו) וכל תוכן ביחס למוצרים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.
8.8. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
8.9. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.
8.10. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיוןאת המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס למוצר עצמו, תיאורווהתאמתו, כמתואר באתר.
8.11. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS"). לא ניתן להתאימםלצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתםלצרכיו.
8.12. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין,יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
8.13. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותוהמלאה.
9. השימוש באתר:
9.1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד (כולל רכישה עסקית של מוצרים). אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרךאחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומיםאלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינהמסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישורו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב.
9.2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבותתוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה אואחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמשבאמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
9.3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר אומחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
9.4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדיםלגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוקאו המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
9.5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנטבאתר במלואו וכפי שהוא ("AS IS") כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזההלחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישריןלתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתוהמדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשקהמשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar"") בדפדפן של המשתמש. איןלשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
9.6. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
9.7. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכניםמהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריותהמלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצעהקישור בלבד.
9.8. על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמובגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם ובכלל זהשכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, ישפה המשתמשאת האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידולפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.
10. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
10.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראהו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, יהיה רשאי לגבותתשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיהרשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
10.2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנטובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים באתרכל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלותשיתרחשו אגב ביצועם.
10.3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימובבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפנינזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכותתקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
11. קניין רוחני:
11.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים שלהאתר.
11.2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצוריצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות אובשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעיצילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתראו מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראהזו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו אונמסרו על ידי הגולשים לאתר.
11.3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה אוסימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®,הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
11.4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים שלהאתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלאהסכמת המפרסם מראש ובכתב.

12. סמכות שיפוט:
12.1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדיןהבינלאומי הקבועים בהם.
12.2. לבתי המשפט במחוז מרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשורלתקנון זה.
13. מדיניות פרטיות:
13.1. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות.
13.2. על מנת לספק שירות איכותי, אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, מידע על השימוש שלך באתר ומידע על המכשיר הנייד שלך או המחשב ("המידע הנאסף באתר"). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:
13.2.1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
13.2.2. תפעולו התקין של האתר;
13.2.3. לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;
13.2.4. שיפור שירות הלקוחות של האתר;
13.2.5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות.
13.3. בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:
13.3.1. כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה גולש;
13.3.2. הקלטת הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;
13.3.3. שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש. קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר;
13.3.4. מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר.
13.4. אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי ומספריתעודות זהות) עם צדדים שלישיים, כולל עם שותפינו העסקיים ונותני שירותים.
13.5. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:
13.5.1. לפתח ולתחזק את האתר;
13.5.2. לצבור מידע על לקוחות ו/או גולשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים;
13.5.3. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
13.5.4. לצרכים סטטיסטים אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים.
13.6. במידה והאתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתןיהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייבלשמור על תנאי תקנון זה.
13.7. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אחרות.
13.8. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמיםזרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיוחסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.
14. צרו קשר:
14.1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נאפנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם